🚒 Co se aktuálně děje v hasičském sboru 🚒

15.6..2024 DĚTSKÝ DEN S HASIČI🧑‍🚒🚒

Sbor dobrovolných hasičů LOmnice nad Popelkou a SVČ Sluníčko Lomnice nad Popelkou Vás srdečně zvou na DĚTSKÝ DEN S HASIČI
🤜🤛👨‍🚒

15.6.2024 od 10:00

Zbrojnice Lomnice nad Popelkou

Co vás čeká: hry a soutěže, ukázka hasičské techniky, loutková pohádka, občerstvení

TĚŠÍME SE NA VÁS

  

 

8.6.2024 Oslavy ve Stružinci a v Nové Vsi nad Popelkou🧑‍🚒🚒

Popelka ve Stružinci ( oslavy 140 let od založení SDH Stružinec)
a Rusalka v Nové Vsi nad Popelkou ( 6. sjezd rodáků a přátel obce Nová Ves nad Popelkou).


 

8.6.2024 BRIGÁDA🧑‍🚒🚒

Dnešní brigáda na přípravy dětského dne v okolí hasičárny:
posekáno✅
zameteno✅
ostříháno✅
umyto✅


 

1.6.2024 DEN KONĚ🧑‍🚒🚒

Dnešní ráno se vypomohlo s řízením dopravy při akci DEN KONĚ. 🙂
🤜🤛👨‍🚒


 

15.6..2024 DĚTSKÝ DEN S HASIČI🧑‍🚒🚒

Sbor dobrovolných hasičů LOmnice nad Popelkou a SVČ Sluníčko Lomnice nad Popelkou Vás srdečně zvou na DĚTSKÝ DEN S HASIČI
🤜🤛👨‍🚒

15.6.2024 od 10:00

Zbrojnice Lomnice nad Popelkou

Co vás čeká: hry a soutěže, ukázka hasičské techniky, loutková pohádka, občerstvení


 

18.5.2024 SOUTĚŽ VE VYPROŠŤOVÁNÍ V TURNOVĚ🧑‍🚒🚒

V sobotu 18.5.2024 se konala soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod. Letošní ročník hostil Turnov. Konkrétně 12. ročník Krajské soutěži JSDH Libereckého kraje ve vyprošťování u dopravních nehod.
V konkurenci 10ti týmu z celého kraje naši jednotku reprezentovalo družstvo:
Velitel družstva: Volšička Petr
Strojník: Lukáš Růžička @lukyn_ruzicka
Zdravotník: Kamila Polachová @kamiiii9
Hasič: Václav Flouma @vasek_flouma
Na přiložených fotografiích můžete vidět scénář nehody.
Konečné umístění našeho družstva je 4. Tudíž 4té z deseti. Ze soutěže si dovážíme cené zkušenost a další rok budeme opět bojovat o lepší umístění.
Gratulace vítězům a čest všem účastníkům z dalších týmu.
🤜🤛👨‍🚒


 

 

11.5.2024 - KONDIČNÍ JÍZDY🧑‍🚒🚒

Kondiční jízdy 🤜🤛
Proč?
- lepší znalost místopisu
- lepší zdatnost v ovládání techniky


 

 

4.5.2024 - PŘEDVÁDĚCÍ DNY VE WARMUP Motocentru 🧑‍🚒🚒

V sobotu jsme se zajeli podívat, jak to tam naší krasavici sluší. 😀
Děkujeme za exkurzi a možnost vyzkoušet si novinky. 🤝


4.5.2024 - MEZINÁRODNÍ DEN HASIČŮ🧑‍🚒🚒

Čtvrtý květen je Den hasičů, ať už se jedná o profesionály či sbory dobrovolných hasičů a tento den připadá právě na svátek sv. Floriána, jenž je patronem všech hasičů a zabraňuje všem požárům. V ikonografii je představován obvykle v oblečení římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu. Jeho kult byl značně rozšířen v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru. V románských zemích, jako je Itálie, Francie a Belgie, je patronem hasičů uctívána i sv. Barbora, která má svátek 4. prosince.

Patronem hasičů a ochráncem proti požárům se stal zřejmě prý až po XV. stol., nejspíš v souvislosti s další legendou, že vodou, v níž byl utopen, se hasí oheň. Jedno z pořekadel uváděných ve spojení s úctou ke sv. Floriánovi, zní: "Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián."

První sbor dobrovolných hasičů na území Rakouského císařství, jehož součástí bylo i Česko, resp. České království, byl Sbor dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850. Tento sbor byl složen převážně z německých občanů Zákup. První ryze český sbor dobrovolných hasičů vznikl ve Velvarech, na přelomu roku 1863 a 1864.

Řád svatého Floriána:

Řád sv. Floriána je jedním z nejvyšších vyznamenání a uděluje se členům a organizačním jednotkám SH ČMS za mimořádné výsledky. K udělení řádu sv. Floriána může dojít až po udělení medaile "Za mimořádné zásluhy". Řád sv. Floriána je výběrové vyznamenání udělované výkonným výborem sdružení na návrh okresního sdružení. K řádu náleží diplom a stuha. Řád má tvar rovnoramenného osmihrotového kříže v pozlaceném provedení. Vnitřní kruh je červený a na něm je položen medailon s hlavou sv. Floriana se dvěma plameny a opisem: SV. FLORIAN.


29.4.2024 NÁVŠTĚVA HASIČŮ VE ŠKOLCE🧑‍🚒🚒

Dneska jsme jeli do MŠ Klubíčko udělat exkurzi a snad naverbovat novou krev 🚒😊 Děti si mohly vyzkoušet některá vybavení , nejvíc je však bavilo stříkat z vysokotlaku. 😃
Dále na místě POLICIE🚓  a ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 🚑.


 

 

27.4.2024 CVIČENÍ 🧑‍🚒🚒

27.4. jsme přijali pozvání od Hasiči Veselá na jejich cvičení. Jednalo se o součinnost při pátrání po pohřešovaných osobách.
Děkujeme za pozvání a výborné občerstvení. 🤝


 

 

 

26.4.2024 MILÁ NÁVŠTĚVA V HASIČÁRNĚ🧑‍🚒🚒

Děti z MŠ Lvíček navštívily naší hasičárnu. Děkujeme za příjemné setkání 🧑‍🚒🚒


 

 

19.4.2024 ŠKOLENÍ - PRAKTICKÝ VÝCVIK 🧑‍🚒🚒

Páteční školení - Praktický výcvik na zásahy u dopravních nehod. Děkujeme příslušníkovi HZS LK. Riemer R. nám ukázal nové trendy a pomohl nás posunout zase o krok dál.


 

 

1.4.2024 VELIKONOCE V HASIČÁRNĚ🧑‍🚒🚒

Ani hasičárnu neminulo velikonoční pondělí. Hasiči si nenechali ujít příležitost a hned po příjezdu z výjezdu vyšlehali svoji kolegyni a to dost pořádně. 🐣😁


 

 

 

8.3.2024 ŠKOLENÍ - předlékařská pomoc a START🧑‍🚒🚒

Při pátečním školení jsme se zaměřili na podání první předlékařské pomoci a rozdělování zraněných pomocí pomocí metody START, které je praktikováno u zásahů s větším množstvím zraněných.


 

 

23.2.2024 ŠKOLENÍ - protichemické obleky🧑‍🚒🚒

Oděvy proti plynným a kapalným chemikáliím Ansell AlpaTec® Trellchem ® pro opakované použití poskytují dle typu komplexní účinnou ochranu proti průniku průmyslových chemikálií, bojových látek, radioaktivních částic a biologických látek. Některé modely poskytují navíc zvýšenou ochranu proti zášlehu plamene a zkapalněnému plynu a jsou určené do prostředí s nebezpečím výbuchu .


 

 

26.1.2024  Páteční výcvik-záchrana osob z ledové plochy🧊🧑🏼‍🚒🧑‍🚒🚒

Páteční výcvik-záchrana osob z ledové plochy🧊🧑🏼‍🚒


 

 

5.1.2024 - ZEĎ VZPOMÍNEK🧑‍🚒🚒

Zeď vzpomínek? Úplně nevíme jak to nazvat.
Proběhla další "výzdoba" zázemí.
Každý rámeček je plný nejen slov.
Při přečtení textu v něm se nám vybaví mnohé. Vzpomínky na nové zkušenosti, odvedenou práci, navázání nových přátelství, a spoustu dalšího.
Bohužel, všechny rámečky vypráví nějaké lidské neštěstí.

Na řešení každé události se podíleli stovky hasičů. Jejich nasazení asi nejvíce vystihuje historická modlitba níže.

Hasičská modlitba
Nechť kdekoliv oheň vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane,
dej mi síly dost.
V náručí vynést dítě,
když ješte nevypršel čas.
Ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z Tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem udělal pro jiné.
Amen

V roce 2024 Vám dáváme slib. Slib o tom že tu jsme a budeme. Každou vteřinu v roce. Nejen pro naše město a přilehlé okolí.

 

 

 

ČINNOST JSDH Lomnice nad Popelkou v roce 2023 🧑‍🚒🚒

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Lomnice nad Popelkou vyjela v roce 2023 k celkem 123 událostem. U těchto zásahů členové jednotky strávili celkem 189 hodin, po vynásobení počtem zasahujících se jedná o 1319 hodin.
51 x TECHNICKÁ POMOC
32 x DOPRAVNÍ NEHODA
19 x POŽÁR
8 x AED
6 x ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
7x ZPRÁVA O ČINNOSTI ( likvidace nebezpečného hmyzu, atd.)

Při údržbě techniky, ochranných prostředků a budovy hasičské zbrojnice s přilehlým pozemkem odpracovali příslušníci jednotky a někteří členové SDH další stovky hodin.

Větších událostí, kterých se naše jednotka zúčastnila v roce 2023 bylo hned několik. Koncem zimy jsme zasahovali u požáru penzionu v Bradech na Jičínsku. Největším letošním požárem, ale rozhodně bude požár pražců a štěpky v areálu tepelné elektrárny Tisová u Sokolova v Karlovarském kraji. Také nemohu opominout požár několika výrobních a skladovacích hal v areálu firmy Juta v Turnově.

Již pravidelně reprezentujeme město a jednotku na krajské soutěži ve vyprošťování osob při dopravních nehodách. Letos se konala v Liberci. Bohužel se nám nepovedlo navázat na loňský úspěch a na stupně vítězů jsme nedosáhli.

Další uskutečněná akce s dlouhou tradicí pořádaná v roce 2023 bylo společné cvičení součinnosti jednotek při průzkumu a vyhledávání nebezpečných látek a osob v zakouřené budově, kterou pravidelně absolvujeme a spolupořádáme s JSDH Nová Ves, která se letos uskutečnila v prostorách bývalé nemocnice v Lomnici nad Popelkou. S velitelem JSDH Nová Ves se nám povedlo vytvořit s pomocí překážek podmínky jako při skutečném zásahu. Tímto bych rád poděkoval za vstřícný přístup vedení města a propůjčení objektu.

Letní aplikační cvičení v Nové Vsi je již pravidelnou mnohaletou tradicí a není třeba rozvádět. Jenom poděkovat za pozvání.
Jednotka ale nejezdí jenom k zásahům a neprovádí pouze výcvik, ale účastníme se i jiných akcí během roku. Některé pořádáme, jako „Dětský den s hasiči“ nebo návštěva a ukázka naši činnosti ve školkách. Letos jsme byli v Klubíčku. Pořádáme exkurze pro školky, školy a školní družinu.

Pomáhali jsme na organizaci akcí jako jsou „Setkání u Alainovy věže“, „Den zdraví“ a příjezd Mikuláše s ohňostrojem.

Letos se nám povedlo uskutečnit výměnu oken v zasedací místnosti a nejenom to dokonce se povedla provést výměna všech vchodových dveří a částečně vymalovat. Což nebyla zanedbatelná investice, ale už to bylo opravdu potřeba i vzhledem k tepelným úsporám. Tady bych rád poděkoval odboru majetku. Bez něho by se to nepovedlo. 

Tím jsem se dostal k penězům a všichni víte, že bez finanční podpory by to nešlo.
Liberecký kraj nám částečně přispěl dotací na nákup ochranných prostředků, jako jsou zásahové oděvy, rukavice, obuv. Jednalo se o 60 % z celkových nákladů 290 000,- Kč.

A úplně největším překvapením byla letos nečekaně schválená dotace na pořízení hasičské čtyřkolky. Zde se jednalo o 50 % z celkových nákladů 400 000,- Kč. Čtyřkolka bude sloužit především u všech zásahů v těžko přístupném terénu, ale díky pořízenému příslušenství jako je radlice i k zimní údržbě prostor u hasičské zbrojnice.

Letos už došlo i na opravdu dlouho odkládanou výměnu tabletů v obou cisternách. Tady jsme se po zkušenostech a vzhledem k předpokládanému dlouhodobému používání v náročných podmínkách rozhodli pro tablety používané v průmyslu a podobných odvětvích. Investici 100 000,- Kč jsme pokryli z náhrad od pojišťoven za zásahy u dopravních nehod.

Další a také nemalé prostředky byly investovány do náhrad za ušlé mzdy, výstroje, vybavení a oblečení členů jednotky a také do materiálního vybavení jednotky za věci poškozené nebo spotřebované při zásazích mimo katastr obce.

Za trvalou podporu patří náš dík především současnému vedení města Lomnice nad Popelkou - oficiální profil města, které naše potřeby chápe a snaží se nám, když je třeba, pomoci. Doufáme, že to tak bude i nadále, protože doba na nás klade stále větší nároky, a to bohužel i po finanční stránce.

Vypracoval velitel jednotky
Martin Stránský st.


 

UCTĚNÍ PAMÁTKY 🧑‍🚒🚒

23.12.2023 ve 12:00 jsme uctili památku obětem útoku na FF UK v Praze. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. 🕯️

 

Foto

 

PŘILBY PRO POSÁDKU ČTYŘKOLKY🧑‍🚒🚒

Děkujeme klukům z RuStr51 za skvěle polepené přilby pro posádku čtyřkolky

Skvělá práce, pánové!

 


 

9.12.2023 - SCHŮZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ🧑‍🚒🚒

V sobotu 9.12.2023 se konala tradiční schůze sboru dobrovolných hasičů, které se zúčastnily i okolní sbory. Tyto schůze se konají za účelem sdělit si informace za uplynulý rok, ke schválení různých funkcí a k přiblížení plánu na příští rok.

Děkujeme všem za milé setkání

 


 

25.11.2023 - TRADIČNÍ VÝCVIK NOSITELŮ DÝCHACÍ TECHNIKY🧑‍🚒🚒

Sobota, nesobota a jde se na to!...se sousední jednotkou z Nové Vsi nad Popelkou jsme uspořádali tradiční výcvik nositelů dýchací techniky. V areálu bývalé nemocnice v Lomnici jsme procvičili pohyb v zakouřeném prostředí.

 


 

23.11.2023 - CVIČENÍ🧑‍🚒🚒

Opakování je matkou moudrosti.

Dnes jsme s Popelkou v počtu 1+5 vyjeli do výrobní části firmy Low & Bonar Czech. Zopakovali jsme si postupy při hašení v objektu a prohlédli si prostory, které jsou při možném vzniku požáru nejvíce nebezpečné

 


 

4.11.2023 - Nový nositel dýchací techniky v jednotce🧑‍🚒🚒

V jednotce máme nového nositele dýchací techniky. Ríša dnes úspěšně prošel kurzem 🤝

Ríšo, gratulujeme!


 

3.11.2023 - VÝCVIK - vyprošťování osob z havarovaného vozidla🧑‍🚒🚒

Výcvikem nás provázel příslušník HZS Libereckého kraje Roman R. Děkujeme za předání nových poznatků 🤝

 


 

15.10.2023 - Náš a i Váš nový pomocník🧑‍🚒🚒

Čtyřkolka CFMOTO Gladiator X1000. Čtyřkolka disponuje 4-taktním, dvouválcovým motorem o objemu 963ccm a CVT převodovkou. Stále poháněny jsou zadní kola a přední připojitelný, přední diferenciál se dá uzamknout proti prokluzu a zadní je samosvorný. Odpružení je nezávislé, lze nastavit tuhost tlumení i odpružení na každém kole zvlášť. Čtyřkolka už v základu je vybavená LED světlomety, navijákem se silikonovým lanem a opěrou pro spolujezdce. Barevné provedení čtyřkolky je provedené polepem do  zářivě červené (RAL 3024) a doplněným o žluté reflexní pruhy. Dále je vybavená předním a zadním ochranným rámem žluté barvy, a také hliníkovou ochranou celého podvozku. Na zadním nosiči je odnímatelný box Tesseract o objemu 100 litrů. Jako speciální vybavení je na čtyřkolce přidělané 6x světelné výstražné osvětlení Predator, které svítí červenomodře, VRZ a 8x pracovní světlomet, kde 4 jsou namířené dopředu, 2 dozadu a také 2 na stranu čtyřkolky. Ke čtyřkolce byla přikoupena sněhová radlice o šířce 150 cm.
Celková cena je 400 000 Kč. 50 % ceny pokryla dotace a 50 % náš zřizovatel. Tudíž Lomnice nad Popelkou - oficiální profil města. Takové obří podpory si neskutečně vážíme. Děkujeme 🤝
Čtyřkolka najde uplatnění při široké škále výjezdů. Ať už u požárů v obtížném terénu, pátrání po ztracených osobách nebo jejich transportu z náročného terénu.
Dále nám bude pomáhat s údržbou okolí zbrojnice v zimních měsících. 🙂
A kdo se postaral o dodání?
Motocentrum Warmup Liberec děkujeme za vstřícnost a provedení. 🤝

 


 

11.10.2023 - POŽÁR v areálu podniku JUTA v Turnově🧑‍🚒🚒

Rusalka (CAS 30)s posádkou 1+3 je nasazena 11.10.2023 u požáru v areálu podniku JUTA v Turnově. Družsstvo provádí hasební práce,nejen ze země, ale i z výškové techniky. Rusalka zajišťuje dopravu vody. 💪🚒

Noční požár v závodě textilky Juta v Turnově na Semilsku, který zasáhl v úterý pozdě večer dvě haly, podle prvního odhadu způsobil škodu 160 milionů korun. Příčinu budou vyšetřovatelé teprve zjišťovat. Zásah hasičů stále neskončil. Krajský ředitel hasičů Jan Hadrbolec předpokládá, že dohašování požáru potrvá zřejmě až do čtvrtka. Kvůli požáru byl vyhlášen zvláštní, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu. Zatím se obešel bez zranění. V okolí požáru by lidé podle doporučení hasičů neměli větrat.

Hasiči na místo povolali specializovanou techniku ze základny v Hlučíně na Opavsku. S její pomocí budou rozebírat konstrukci haly a hledat skrytá ohniska požáru.

Hasiči rozdělili místo události na 5 úseků. Byl zřízen štáb velitele zásahu pro koordinaci hasebních prací, voda na hašení požáru je mj. čerpána z řeky Jizery. Na místo události byly povolány další síly a prostředky, včetně speciální techniky Záchranného útvaru HZS ČR.

zdroj: echo24.cz

 


 

7.10..2023 -   Výcvik hasičů ve flashover kontejneru Raspenava🧑‍🚒🚒

Neopakovatelný zážitek a cenné zkušenosti si odneslli nositelé dýchací techniky v sobotu 7.10. z výcviku v Raspenavě .💪🚒

A co to ten  FLASHOVER KONTEJNER  vůbec je?

Flashover kontejner (trenažér) je soubor prvků sestavených do systému, který dovoluje simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřeném prostoru.

Jde o systém sestavený z běžných ISO kontejnerů (12m, 6m), ve kterých mohou jednotky PO nacvičit taktiku a vedení zásahu při požárech v podmínkách celkového vzplanutí.

V obecném smyslu se jedná o zkušebně výcvikový systém, který je určen:

» k výcviku a ověřování schopnosti hasiče efektivně a bezpečně pracovat v předem definovaných podmínkách,

» k praktickému ověření závěrů teoretického zkoumání dynamických požárních jevů

» k ověřování technických nebo taktických parametrů věcných prostředků požární ochrany a taktických postupů

Jedná se tedy o speciální zařízení, které umožňuje navodit jevy, čekající na hasiče při hašení požárů v uzavřených prostorech.

  

 

28.9.2023 -   Jaký je rozdíl mezi JSDH a SDH?🧑‍🚒🚒

Dobrovolných hasičů se týkají obě dvě zkratky – ty označují Jednotku Sboru dobrovolných hasičů (případně se dodává ještě „O“ jako obce nebo „P“ jako podniku) a Sboru dobrovolných hasičů. Tyto dvě části hasičů však nemusí být společné – jsou místa, kde jsou jen jednotky, anebo také místa, kde jsou jen sbory, ale nemají jednotky.

JSDH – jde o hasiče, kteří jsou členy výjezdové jednotky. Výjezdová jednotka je zřizována obcí. To jsou hasiči, kteří se zabývají zásahovou činností. Každý ze členů musí být starší osmnácti let a pro nejrůznější činnosti musí mít specializace – jde například o nositele dýchacích přístrojů nebo hasiče, kteří mohou pracovat s motorovými pilami. U JSDH jsou kategorie jednotek požární ochrany. K jednotkám dobrovolných hasičů se zařazuje kategorie JPO II., III. a V. Kategorie VI. je pak JSDH podniku. Co která kategorie znamená, se dočtete v tomto článku. JSDH zřizuje obec (podnik) a obce, které svou JSDH nemají, musí mít smlouvu s jiným městem – povinnost měst je mít svou JSDH.💪🚒

SDH – jde o hasiče, kteří jsou členy Sborů dobrovolných hasičů – jde o spolek obdobný rybářům, myslivcům apod. Jsou to hasiči, kteří pracují s dětmi, pracují s veřejností, věnují se požárnímu sportu a vlastně vychovávají další generaci hasičů. Členové SDH (sdružení) mohou být součástí jednotek, ale také to tak být vůbec nemusí. Sbor má například 50 členů, ale jen 15 bude mezi JSDH. Členem SDH se může stát vlastně každý – je to obdobné, jako se můžete stát členy mysliveckého sdružení, rybářského sdružení a podobných organizací.

Závěrem je potřeba zmínit, že všichni tito hasiči jsou velmi důležití a téměř u všech sborů a jednotek jsou pryč doby, kdy by šlo o „pijáky“ mezi hasiči. A na úplný závěr si ženy a muži patřící do JSDH i SDH zasluhují velký dík.

zdroj: zezivotaIZS


 

3.9.2023 -   Hasiči Lomnice a rustr51🧑‍🚒🚒

V průběhu léta proběhlo několik etap do vybavení jednotky💪🚒

Do CAS přibylo vybavení, jako jsou například motykohrábě. Obal na ně vyrobila firma @rustr51

Jedná se o nánosovou PVC plachtovinu a jako bonus jsou označeny naším znakem