Přívěsy a další vybavení

Přívěs s hydraulickým vyprošťovacím nářadím

Výbava:
 • hydraulické vyprošťovací nářadí LUKAS ( nůžky a rozpínák) + střihač pedálů + prahová vzpěra + rozpěrná tyč 
 • 2 ks práškový hasící přístroj 6 kg
 • 10 kg sorbent Eco-Dry
 • 2 ks zachycovač Airbagu
 • 4 ks zakládacích klínů
 • kanistr na PHM
 • rozbíječ skla + řezač pásů
 • VRVN
 • elektrická ruční pilka na sklo
 • 2 ks lanových úvazků
 • zdravotnický materiál ( vakuová madrace, 2 ks vakuových dlah, transportní plachta, nosítka SCOOP SX, zdravotní kufřík, přikrývky)

Ekologický přívěs - ropné havárie

Využíván při ropných haváriích na vozovkách, či jiných úniků ropných produktů. Vybaven sorbenty ECO - DRY, zachycovací jímky na PHM, nádobami na použitý sorbent. Dále košťata a lopaty.