8.3. Nebezpečné látky (zásady chování v kontaminovaném prostoru, ochranné obleky) Otmar Jakub