Historie

V letech 1849, 1862 a 1865 byla Lomnice nad Popelkou postižena četnými požáry, kdy při posledním lehlo popelem 42 obytných domů a několik stodol. V té době mělo město 3637 obyvatel, při zástavbě 452 domovních čísel se skládalo ze 62 domů kamenných, 65 domů spodek kamenný nebo zděný a 325 stavení celodřevěných. Když vznikl požár, většinou zachvátil celá uskupení domů. Obyvatelé i představení města začali uvažovat o ochraně před požáry. Po četných debatách byla 22. srpna 1872 svolána ustavující schůze, na níž byl založen hasičský sbor jako čtvrtý odbor tělovýchovné jednoty Sokol v Lomnici n. Pop. Přihlásilo se 45 občanů, kteří zároveň složili slib. Při dalších schůzích se sbor rozšířil na 62 členů.
 
Při zřizování odboru bylo pamatováno na řádné vycvičení sboru. Výcvik prováděl Antonín Tůma, který byl vyslán Gabrielem Žižkou, dozorcem pražského sboru. Velitelem hasičského odboru se stal J.V. Vlček, pobočníkem J. Doležal. Na jaře 1875 byly vydány první pravidla a řád pro odbor hasičský tělovýchovné jednoty. V roce 1875 měl hasičský odbor TJ Sokol 76 činných členů. Jejich stejnokroj byl oblek z režného plátna, u požáru se užívala přilba s koženou ochranou. Veškeré náčiní bylo majetkem města a to: 1 čtyřkolová velká stříkačka, dvoukolová francouzská stříkačka, čtyřkolový vůz s úplným náčiním pro lezce, 340 m vídeňských hadic v 20 m dílech. Dále byly v hasičárně: 3 lucerny, 3 svíčky, 8 dílů pochodní, lucerna na tyči, tyč s červeným praporem, oj a váhy k vozu. Toto vybavení se neměnilo do roku 1891, kdy se výzbroj doplňovala a vylepšovala o žebříky, smýkací plachtu a dvoukolové navijáky na hadice
 
Od roku 1897 jsou hasiči vedeni jako samostatný sbor, jsou vydány stanovy, jenž jsou potvrzeny městským úřadem. Do čela sboru jsou zvoleni bratři starosta J.F. Raís, velitel J. Novák a jednatel J.F. Nosek. V roce 1899 byla v srpnu slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice u zámku.
 
V době první světové války byla činnost sboru minimální, i členové sboru museli narukovat. A proto došlo v roce 1915 z příkazu c. k. hejtmanství k výcviku 16letých jinochů, kteří nahrazovali ty členy co byli na frontě.
 
Valnou hromadou 24.4. 1919 byla obnovena činnost hasičského sboru, který měl 112 členů a 12-ti člennou jinošskou skupinu. V roce 1923 jsou přijímány do sboru první ženy.
 
V roce1923 město zakoupilo automobilovou stříkačku Praga, která sloužila až do roku 1968. Pragovka zasahovala v širokém okolí jako ve Staré Lomnici, Chlumu, Nových Dvorech, Nové Vsi i v Semilech. Bylo nutné postavit novou zbrojnici, což se podařilo v roce 1935 naproti kinu.
Brzy nastala druhá světová válka, která se podepsala na utlumení nadšení pro hasičskou myšlenku, což bylo konstatováno 14. 3. 1947 na valné hromadě, které se zúčastnilo pouze 26 členů.
 
V letech 1957 až 1958 se pomocí hasičských veteránů podařilo získat 12 nových členů ve středním věku. Tím došlo ke zlepšení činnosti. V roce 1961 sbor dostal cisternu Š 706 RTH. Dále byla v užívání T 805 s PS 8, Praga a autobus Opel-Blitz. Pro cisternu byla vlastními silami postavena garáž, zdvojila se okna i vrata aby se dala v zimě dobře vytápět. V šedesátých letech se provádějí preventivní protipožární prohlídky v obytných domech i v provozovnách. Členové se zúčastňují různých brigád a asistencí na zábavách a podobných akcích.
 
V roce 1982 proběhla oslava 110. výročí založení hasičského sboru. Součástí akce byla výstava historické i současné požární techniky na Lomnickém náměstí. Samozřejmě jsme se pochlubili i technikou kterou jsme používali Avií s PS 12 a T 148.
 
V dalších letech se často na schůzích probírala nutnost větších garážovacích prostor a případná výstavba nové zbrojnice. Ta byla zahájena na podzim 1985 na pozemku vedle stávající zbrojnice, kde byly provedeny zpevňovací betonové piloty. Stavba v akci „Z“ se naplno rozjela v dubnu 1986. Při této akci naši členové odpracovali veliké množství brigádnických hodin. I přes značné potíže při výstavbě byla hasičárna 24.1.1990 předána do užívání. Slavnosti se zúčastnili zástupci OIPO, OV-SPO, stavbaři, městské orgány a členové sboru.
 
V této době došlo ke změnám v našem svazu i v celém státě, jmenujeme se Sbor dobrovolných hasičů. Koncem roku 1988 dostáváme CAS 25 RTH.
 
V roce 1992 bylo vzpomenuto 120. výročí založení sboru na slavnostní výroční schůzi, kde byla předána ocenění za dobrou práci a též proběhlo hodnocení soutěžního družstva, které přiváží trofeje a přední umístění ze soutěží z širokého okolí.
 
3.8.1996 se uskutečnil na Lomnickém letišti první ročník soutěže v požárním útoku o pohár města Lomnice n. Pop., který jsme uspořádali.
 
V roce 1998 byla z Technolenu zakoupena CAS 32 T 815 a CAS 25 byla prodána. Později byl sboru ještě zakoupen Nissan Patrol. I nadále se provádí údržba techniky a prostředků, výcvik a asistence na společenských akcích.
 
6.7.2002 se uskutečnila oslava 130. výročí založení sboru. Dopoledne byla před hasičárnou uspořádána výstava historické i současné techniky. Další součástí oslav bylo námětové cvičení na místní radnici a závěrem proběhla slavnostní členská schůze, na které byli všichni seznámeni s historií našeho hasičského sboru.
 
Převzato z kroniky hasičů okresu Semily